tylakoid

tylakoid – spłaszczony błoniasty woreczek wewnątrz chloroplastu lub podobna struktura wchodząca w skład autotroficznej komórki prokariotycznej. U fotoautotrofów eukariotycznych tylakoidy tworzą wewnętrzny system lamelarny zawierający „maszynerię” molekularną (m.in. chlorofile i błonowe przenośniki) wykorzystywaną do przekształcenia energii świetlnej w energię chemiczną. Zatem krótko: w błonach tylakoidów zachodzi faza jasna fotosyntezy.

Wyróżniamy tylakoidy gran i tylakoidy stromy.

Dla olimpijczyków: tylakoidy w chloroplastach krasnorostów nie tworzą skupień – gran (cecha prymitywna).

Kurs: Cytologia (7.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (7.4.) (4-letnie liceum)