ubikwitynacja

ubikwitynacja – proces enzymatycznej modyfikacji potranslacyjnej białek następujący przez przyłączenie cząsteczek innego, małego białka – ubikwityny. Mechanizm jest wykorzystywany w komórkach do degradacji białek przeznaczonych do zniszczenia: starych lub nieprawidłowo uformowanych. Niszczenie następuje w proteasomach.

Kurs: Cytologia (8.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (8.4.) (4-letnie liceum)