ucho środkowe

« Powrót do Słownika

ucho środkowe – jedna z trzech głównych części ucha kręgowców czworonożnych wypełniona powietrzem. U ssaków jest komorą z trzema kosteczkami słuchowymi: młoteczkiem, ko­wadełkiem i strzemiączkiem. Kosteczki przenoszą drga­nia z błony bębenkowej na błonę okienka owalnego. U innych Tetrapoda w uchu środkowym znajduje się tylko jedna kosteczka słuchowa – kolumienka.

Ogólnie: jama bębenkowa.

Dla zainteresowanych: w skład ucha środkowego ssaków wchodzi błona bębenkowa (ściana boczna ucha środkowego), jama bębenkowa z trzema kosteczkami słuchowymi oraz trąbka Eustachiusza, a także powierzchnia zewnętrzna okienka owalnego i okrągłego (są one częściami ściany przyśrodkowej).

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (7.2.)

« Powrót do Słownika