ucho wewnętrzne

ucho wewnętrzne – wewnętrzna czę­ść ucha kręgowców czworonożnych. Należy jednak pamiętać, że ta skomplikowana struktura występuje u wszystkich kręgowców! U ssaków składa się z przedsionka, ślimaka zawierającego narząd Cortiego i z trzech kanałów półkolistych.  Jest jednym z elementów zmysłu równowagi i zmysłu słuchu.

Uwaga: ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczną ucho wewnętrzne nazywane jest labiryntem lub błędnikiem. Wyróżnia się błędnik kostny i błędnik błoniasty.

Ważne: u ryb nie mówi się o uchu wewnętrznym, a jedynie o uchu, ponieważ nie mają one ani ucha środkowego, ani zewnętrznego.

Kurs: Strunowce (8.4.) (narząd równoważno-słuchowy ryb) (3-letnie liceum)

Kurs: Strunowce (8.4.) (narząd równoważno-słuchowy ryb) (3-letnie liceum)

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (7.2.)