ucho zewnętrzne

ucho zewnętrzne – jedna z trzech głównych części ucha owodniowców. Jest zbu­dowana z kanału słuchowego zewnętrznego, a u większości ssaków także z małżowiny usznej.

Uwaga: wg Zoologi pod. red. prof. Błaszaka (T.3, cz. 1, s. 506) ucho zewnętrzne pojawia się u płazów. Tworzy je tam błona bębenkowa. W większości źródeł jest ona jednak zaliczana do ucha środkowego.