układ chłonny

układ chłonny – otwarty układ naczyń, którymi płynie limfa, połączony z układem krwionośnym. Częścią układu są także narządy limfatyczne (centralne i obwodowe). Podstawową funkcją układu chłonnego jest obrona przed zakażeniami i recyrkulacja płynów ustrojowych. Limfa porusza się w naczyniach limfatycznych dzięki skurczom mięśni (w układzie nie ma pompy sercowej!).

(łac. systema lymphaticum

Kurs: Człowiek – układ krążenia i odporność (5.)