układ dopełniacza

układ dopełniacza – grupa około trzydziestu białek osocza krwi i innych płynów ustrojowych. Układ dopełniacza wzmacnia odpowiedź wrodzoną, humoralną (m.in. stan zapalenia), ale przede wszystkim nasila niektóre mechanizmy odpowiedzi swoistej (aktywuje kaskadę enzymatyczną pozwalającą bezpośrednio rozkładać patogeny pozakomórkowe).

Kurs: Człowiek – układ krążenia i odporność (6.3.)