układ hormonalny

układ hormonalny – układ narządów występujący u zwierząt, w skład którego wchodzą gruczoły dokrewne wydzielające hormony i wyspecjalizowane komórki warunkujących wydzielanie hormonów. Podstawowa funkcja układu hormonalnego polega na współpracy z układem nerwowym w celu utrzymania homeostazy.

Wydzielanie hormonów podlega zarówno kontroli na drodze sprzężeń zwrotnych jak i regulacji ze strony układu nerwowego.

Kurs: Człowiek – układ hormonalny