układ nerwowy autonomiczny

układ nerwowy autonomiczny (AUN) – część układu nerwowego kręgowców, która reguluje środowisko wewnętrzne. Ogólnie: odpowiada za reakcje niezależne od woli. Wyróżniany zatem na podstawie kryterium czynnościowego. U ssaków (w tym u człowieka) można go podzielić na:

  • część przywspółczulną (parasympatyczną) –  ogólnie stymuluje działania, które sprzyjają pozyskiwaniu i zachowaniu energii, takie jak trawienie i spowolnienie rytmu serca.
  • część współczulną (sympatyczną) – ogólnie odpowiada za pobudzenie organizmu i uwalnianie energii, przygotowując ciało do działania.

(łac. systema nervosum autonomicum)

Por. także układ nerwowy somatyczny

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (5.)