układ nerwowy obwodowy

układ nerwowy obwodowy – część układu nerwowego kręgowców składająca się ze zwojów nerwowych oraz nerwów (zbudowanych z włókien należących do układu somatycznego i autonomicznego). Przekazuje impulsy nerwowe pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a poszczególnymi narządami. 

(łac. systema nervosun periphericum)

Uwaga: czasem używamy skrótu ObUN, ale jest on nieformalny. Jeśli chcesz uniknąć pomyłek stosuj skrót formalny: PNS (ang. peripheral nervous system).

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (3.)