układ nerwowy ośrodkowy

układ nerwowy ośrodkowy (OUN, CNS) – część układu nerwowego kręgowców składająca się z mózgowia (mózgu) i rdzenia kręgowego. Ośrodkowy układ nerwowy jest chroniony przez kości czaszki oraz kręgosłup. Zbudowany jest z tkanki nerwowej i tkanki glejowej, które tworzą istotę szarą i istotę białą

(łac. systema nervosum centrale) (ang. central nervous system; CNS)

Por. także układ nerwowy obwodowy

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (2.)