układ nerwowy

układ nerwowy – szybko działający wewnętrzny system komunikacji większości zwierząt zawierający receptory czuciowe i sieć komórek nerwowych. Powiązany z mięśniami i gruczołami, które odpowiadają na sygnały/impulsy nerwowe. Razem z układem hormonalnym umożliwia wewnętrzną regulację i utrzymanie homeostazy.