układ renina-angiotensyna-aldosteron

« Powrót do Słownika

układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) – kaskadowy układ hormonalno-enzymatyczny, w skład którego wchodzą: renina, angiotensyna i aldosteron. Układ ten kontroluje objętość i ciśnienie krwi oraz stężenie jonów sodowych i potasowych w płynach ustrojowych. Działa w całym organizmie lub lokalnie, między innymi w mięśniu sercowym, ścianach naczyń krwionośnych i w nerkach.

Także RAAS (od ang. renin–angiotensin–aldosterone system

Kurs: Człowiek – układ wydalniczy (2.6.)

« Powrót do Słownika