ureoteliczne

« Powrót do Słownika

ureoteliczne – zwierzęta, które w wyniku procesów metabolicznych wydalają większość azotu w postaci niezbyt toksycznego i bardzo dobrze rozpuszczalnego mocznika. Mocznik powstaje z amoniaku w cyklu mocznikowym. Synteza mocznika jest bardziej energochłonna niż synteza amoniaku, ale pozwala na zaoszczędzenie wody, ponieważ w razie potrzeby mocznik można zatężać bez dużego ryzyka spowodowania zatrucia.

Przykłady:  ryby chrzęstnoszkieletowe (u nich wytwarzanie mocznika jest częścią osmoregulacji), dorosłe płazy, ssaki (w tym człowiek) i niektóre lądowe skąposzczety (np. dżdżownica, która ma charakterystyczne komórki chloragogenowe syntetyzujące mocznik). 

(łac. urea – mocznik)

Kurs: Fizjologia zwierząt (6.4.)

« Powrót do Słownika