urikoteliczne

urikoteliczne – zwierzęta, które w wyniku procesów metabolicznych wydalają większość azotu w postaci mało toksycznego i słabo rozpuszczalnego kwasu moczowego. Synteza kwasu moczowego jest bardziej energochłonna niż synteza mocznika, ale pozwala na zaoszczędzenie wody, ponieważ już w niedużym stężeniu związek ten wytrąca się z roztworu w postaci kryształów, zatem woda może zostać ponownie wykorzystana. 

Przykłady: owady i wije, pajęczaki (tu produktem jest guanina, która łatwo powstaje z kwasu moczowego i jest od niego jeszcze mniej rozpuszczalna w wodzie), lądowe ślimaki, gady (poza krokodylami, które są amonioteliczne), ptaki. 

 (łac. acidum uricum – kwas moczowy) 

Kurs: Fizjologia zwierząt (6.4.)