walec osiowy

« Powrót do Słownika

walec osiowy – środkowa (wewnętrzna) część korzenia i łodygi roślin nasiennych (pod korą pierwotną). Składa się z tkanki miękiszowej (podstawowej) znajdującej się po wewnętrznej stronie tkanki przewodzącej. W korzeniach jest litym trzonem zawierającym ksylem i floem. U wielu jednoliściennych walec osiowy jest pierścieniem ksylemu i floemu, obejmującym komórki miękiszowe rdzenia.

Uwaga: najbardziej zewnętrzną warstwą walca osiowego jest okolnica.

Kurs: Rośliny (4.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (4.4.) (4-letnie liceum)

« Powrót do Słownika