walencyjność

walencyjność – zdolność do tworzenia wiązań przez atomy. Zwykle jest równa liczbie niesparowanych elektronów powłoki walencyjnej.