wentylacja płuc

wentylacja płucodruchowy proces fizjologiczny polegający na odnawianiu zawartości tlenu w płucach. U kręgowców owodniowych, w tym człowieka składa się z wdechu i wydechu (w przypadku płazów sprawa jest bardziej skomplikowana).

Więcej w kursie: Fizjologia zwierząt (4.6.)(3-letnie liceum)

Więcej w kursie: Człowiek – układ oddechowy (2.3.)(3-letnie liceum)

Więcej w kursie: Fizjologia zwierząt (4.6.)(4-letnie liceum)

Więcej w kursie: Człowiek – układ oddechowy (2.3.)(4-letnie liceum)