wernalizacja

wernalizacjatraktowanie roślin chłodem w celu wywołania kwitnienia. Jest jednym z dwóch podstawowych mechanizmów indukcji kwitnienia. Występuje u wielu roślin, np. ozimych odmian zbóż (sianych jesienią), marchwi. 

Krótko: wpływ niskich temperatur na indukowanie kwitnienia roślin.

por. także termoperiodyzm

Więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (4.6.) (3-letnie liceum)

Więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (5.6.) (4-letnie liceum)