wernalizacja

« Powrót do Słownika

wernalizacja – reakcja roślin na okresowe obniżenie temperatury (na ogół 0–10 ͦ C przez kilka do kilkunastu dni). Miejscem percepcji bodźca są merystemy wierzchołkowe. Występuje u wielu roślin, np. ozimych odmian zbóż (sianych jesienią), marchwi. Wywołuje u takich roślin przejście do stadium generatywnego, jest więc jednym z mechanizmów indukcji kwitnienia.

Krótko: wpływ niskich temperatur na indukowanie kwitnienia roślin.

Kurs: Fizjologia roślin (4.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (4.6.) (4-letnie liceum)

Synonimy:
indukcja termiczna
« Powrót do Słownika