wiązania chemiczne

każde trwałe połączenie dwóch atomów. Wiązania chemiczne powstają w wyniku uwspólnienia dwóch lub większej liczby elektronów pochodzących z jednego lub obu łączących się atomów albo przeskoku jednego lub większej liczby elektronów z jednego atomu na drugi i tym samym utworzenia pary jonowej.

Podział wiązań chemicznych ze względu na ich naturę:

  • wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane
  • wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
  • wiązanie jonowe
  • wiązanie wodorowe

Uwaga: formalnie rzecz ujmując wiązanie wodorowej nie jest wiązaniem chemicznych (por.wiązanie wodorowe).

Kurs: NPB (4.3.- 4.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: NPB (4.3.- 4.5.) (4-letnie liceum)