wiązanie dwusiarczkowe

« Powrót do Słownika

wiązanie dwusiarczkowe – wiązanie kowalencyjne powstające w wyniku odwodornienia grup tiolowych –SH dwóch cystein znajdujących się w tym samym łańcuchu białkowym. W ten sposób dwa atomy siarki tworzą mostek dwusiarczkowy (-S-S-) – najsilniejsze wiązanie między łańcuchami bocznymi aminokwasów. Wiązania dwusiarczkowe nadają względną trwałość strukturze trzeciorzędowej białek.

Pojęcia: wiązania dwusiarczkowe i mostki dwusiarczkowe traktuj jak synonimy.

Dla zainteresowanych: por. cystyna

Uwaga: wiązania dwusiarczkowe powstają także w innych związkach chemicznych (ogólnie – disulfidach), ale nie musisz ich znać!

Kurs: Naukowe podstawy biologii (8.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (8.5.) (4-letnie liceum)

Synonimy:
mostek dwusiarczkowy, mostek disiarczkowy
« Powrót do Słownika