wiązanie kowalencyjne

wiązanie kowalencyjne – typ silnego wiązania chemicznego, w którym dwa atomy dzielą się jedną lub wieloma parami elektronów walencyjnych.