wieczna zmarzlina

« Powrót do Słownika

wieczna zmarzlina – zjawisko trwałego (minimum dwa kolejne lata) utrzymywania się części skorupy ziemskiej w temperaturze poniżej punktu zamarzania wody niezależnie od pory roku. Występuje w rejonach okołobiegunowych, a punktowo także w niektórych górach.

« Powrót do Słownika