więdnięcie

więdnięcie – opuszczanie liści i mięknięcie łodygi w rezultacie spadku turgoru w komórkach ro­śliny. Więdnięcie może być odwracalne (początkowe, czyli fizjologiczne oraz okresowe) albo nieodwracalne.

Krótko: utrata turgoru w komórkach organów rośliny.

Kurs: Fizjologia roślin (2.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (2.5.) (4-letnie liceum)