wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA lub PAH z ang. polycyclic aromatic hydrocarbons) – węglowodory zawierające skondensowane pierścienie aromatyczne bez podstawników (ponad 200 związków, w tym silnie rakotwórczy benzo[a]piren). WWA powstają, m.in. podczas niecałkowitego spalania węglowodorów (wyjątkiem jest metan), palenia papierosów, produkcji asfaltu. Zmieszane z cząsteczkami pary wodnej są elementem smogu. Pewne ilości WWA powstają także w żywności podczas smażenia, pieczenia, wędzenia lub grillowania.
Wysoką zawartość WWA stwierdzono w hodowlach w pobliżu miast i w rybach poławianych w skażonych wodach.

Kurs: Człowiek – układ oddechowy (3L)(4.2.-4.3.)

Kurs: Człowiek – układ oddechowy (4L)(4.2.-4.3.)