wirion

wirion − pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do przetrwania poza komórką i zakażenia jej. Składa się z jednego kwasu nukleinowego (DNA albo RNA) otoczonego białkowym płaszczem (kapsydem). Kapsyd może być pokryty białkowo-fosfolipidową osłonką (np. wirus grypy) lub pozostaje nieosłonięty (np. wirus mozaiki tytoniu, adenowirusy). Osłonka może pochodzić z błony komórkowej gospodarza. Zwykle zawiera wystające na zewnątrz glikoproteiny, które umożliwiają swoiste związanie z błoną atakowanej komórki (z węglowodanami albo białkowymi receptorami).

Wyróżnia się kilka form morfologicznych wirionów: pałeczkowate (spiralne), bryłowe (zwykle ikosaedralne czyli 20-ścienne), bryłowo-spiralne, a w podręcznikach szkolnych jeszcze kuliste (ze względu na osłonkę!).

Uwaga: genom wirusowy wraz z otoczającym kapsydem to nukleokapsyd. Zatem wirion bezosłonkowy jest po prostu nukleokapsydem, osłonkowy zaś − nukleokapsydem z osłonką.

Kurs: Wirusy (1.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Wirusy (1.3.) (4-letnie liceum)