wiroidy

wiroidy – najmniejsze znane czynniki zakaźne roślin. Pojedynczy wiroid składa się z zamkniętej, kolistej nici RNA, o długości kilkuset nukleotydów (240–400). Nie koduje i nie ma żadnych białek, ale ma zdolność zdolność do autonomicznej replikacji (do namnażania wykorzystuje enzymy gospodarza). Prawdopodobnie czynniki obecne w komórce gospodarza reagują bezpośrednio z RNA wiroida, co prowadzi do rozwoju choroby, np. wrzecionowatości bulw ziemniaka, czy smugowatości liści lucerny.

Krótko: patogen roślinny składający się jedynie z czą­steczki nagiego, kolistego RNA o długości kil­kuset nukleotydów.

Uwaga: aktualnie szkole średniej wiroidy nie są omawiane, ale powinny zainteresować olimpijczyków. Znalazły się natomiast w nowej podstawie programowej (od 2019 r.).

Kurs: Wirusy (4.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Wirusy (4.2.) (4-letnie liceum)