wirusy

wirusy – małe, bezkomórkowe czynniki zakaźne niezdolne do powielania się poza komórką odpowiedniego gospodarza. Są zbudowane z białek i kwasu nukleinowego (DNA albo RNA). Wykazują zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej. Wirusy można podzielić ze względu na rodzaj materiału genetycznego na: zawierające RNA (wirusy RNA) albo DNA (wirusy DNA).

Według definicji Andrégo Lwoffa wirus to zakaźna, potencjalnie patogenna nukleoproteina istniejąca tylko pod postacią jednego kwasu nukleinowego, reprodukująca materiał genetyczny, niezdolna do podziałów poza komórką i nie wykazująca metabolizmu.

(łac. virus – trucizna, jad)

Kurs: Wirusy (3-letnie liceum)

Kurs: Wirusy (4-letnie liceum)