włókno mięśniowe

włókno mięśniowe – ogólnie:  komórka tkanki mięśniowej.

Ściślej – wydłużony, pojedynczy element strukturalny tkanki mięśniowej. W tkance mięśniowej gładkiej (i w komórkach nabłonkowo-mięśniowych parzydełkowców) jest to pojedyncza komórka jednojądrowa. W mięśniach poprzecznie prążkowanych jest tworem wielojądrowym (syncytium).

Uwaga: zamieszanie wynika z tego, że w niektórych źródłach komórki tkanki mięśniowej gładkiej nie są nazywane włóknami. Naszym zdaniem to przerost formy nad treścią, ale warto o tym pamiętać.