włókno roślinne

włókno roślinne – rodzaj silnie wydłużonej, grubościennej (zlignifikowanych), martwej komórki, która pełni funkcje wzmacniające. W roślinie włókna ułożone są w pasma, które wspomagają mechanicznie drewno (włókna drzewne), łyko (włókna łykowe) lub całe organy wegetatywne (włókna sklerenchymatyczne). 

Kurs: Histologia

Kurs: Tkanki