wiązanie wodorowe

« Powrót do Słownika

wiązanie wodorowerodzaj słabego wiązania chemicznego, tworzącego się, kiedy atom wodoru, związany kowalencyjnie z dowolnym atomem elektroujemnym, jest jednocześnie przyciągany przez inny elektroujemny atom, np. tlenu lub azotu. We wzorach wiązanie wodorowe zazwyczaj jest oznaczane linią przerywaną, np. X−H⋯Y−Z.

Krótko: rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe (o dużej elektroujemności), np. atomem tlenu lub azotu.

Kurs: Naukowe podstawy biologii (4.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (4.4.) (3-letnie liceum)

Synonimy:
mostek wodorowy
« Powrót do Słownika