wór powłokowo-mięśniowy

wór powłokowo-mięśniowynarząd ruchu niektórych bezkręgowców trójwarstwowych (płazińców, nicieni i większości pierścienic). Tworzą go: nabłonek (może być poryty oskórkiem) i warstwa mięśni (ułożonych podłużnie lub okrężnie). Nie występują w nim twarde elementy szkieletowe. Skurcze wora powłokowo-mięśniowego pozwalają na wykonanie ruchów pełzających.

Więcej dowiesz się w kursie: Bezkręgowce.

Uwaga: dawniej nazywany był też worem skórno-mięśniowym. Jednak to określenie pasuje tylko do… niektórych mięczaków. W szkole średniej odradzamy stosowanie tego pojęcia!