woreczek zalążkowy

« Powrót do Słownika

– żeński, zredukowany gametofit roślin okrytozalążkowych powstający w ośrodku zalążka. Dojrzały woreczek zalążkowy składa się zwykle z siedmiu komórek: diploidalnej komórki centralnejaparatu jajowego (komórka jajowa i dwie synergidy od strony okienka zalążka) oraz z trzech antypod (po stronie przeciwnej).

Krótko: żeński gametofit okrytozalążkowych wytworzony poprzez wzrost i podziały makrospory w komorze zalążni. Dojrzały jest kilkukomórkową strukturą, która zwykle ma osiem jąder haploidalnych albo sześć haploidalnych i jedno diploidalne jądro wtórne. 

Uwaga: początkowo woreczek zalążkowy jest ośmiojądrowy!

Kurs: Rośliny (11.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (11.4.) (4-letnie liceum)

« Powrót do Słownika