wrota zakażenia

wrota zakażenia – miejsce, przez które patogeny dostają się do organizmu.

Wrotami zakażenie mogą być błony śluzowe: górnych dróg oddechowych, układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego oraz uszkodzona skóra. Po wniknięciu do organizmu istnieje ryzyko namnożenia czynnika chorobotwórczego (na przykład wirusa) i rozsiew za pośrednictwem krwi do pozostałych narządów.

Uwaga: w odniesieniu do wirusów i bakterii stosuje się też termin wrota infekcji.

Kurs: Wirusy (3.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Wirusy (3.2.) (4-letnie liceum)