wrzeciono kariokinetyczne

« Powrót do Słownika

zestaw mikrotubul i towarzyszących im białek, które podczas kariokinez biorą udział w przemieszczaniu chromosomów. W komórkach zwierzęcych wrzeciono kariokinetyczne powstaje z udziałem centrioli, natomiast w komórkach roślinnych bez.

Synonimy:
wrzeciono podziałowe
« Powrót do Słownika