wskaźnik DALY

wskaźnik DALYwskaźnik syntetyczny stosowany do określenia stanu zdrowia danego społeczeństwa/populacji. Wyraża łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby.

Wskaźnik DALY jest wykorzystywany, m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
(skrót od ang. Disability Adjusted Life-Years – „lata życia skorygowane niesprawnością”)

Nie jest analizowany w szkole średniej!