wskaźnik Shannona i Wienera

« Powrót do Słownika

wskaźnik Shannona i Wienera – najczęściej stosowany wskaźnik różnorodności biologicznej. Jego wartość określa prawdopodobieństwo, że dwa wylosowane z próbki osobniki będą należały do różnych gatunków. Został wyprowadzony niezależnie przez dwóch badaczy: Claude’a Shannona i Norberta Wienera.

Oznaczenie: H’

Raczej dla olimpijczyków.

Kurs: Bioróżnorodność (1.5.)

Synonimy:
wskaźnik Shannona-Wienera
« Powrót do Słownika