współczynnik surowy

współczynnik surowy – w statystykach medycznych liczba zachorowań (zgonów) na 100 000 osób badanej populacji.  Pozwala porównywać zachorowalność (umieralność), np. w kolejnych/różnych latach, w podziale na płeć (kobiety, mężczyźni), populacji w różnych państwach. Na przykład umieralność w Polsce w 2010 r. z powodu czerniaka złośliwego wyniosła 1191 osób (współczynnik surowy = 3,1).

Zapis formalny: współczynnik „surowy” jest rzadko stosowany.

Uwaga: pojęcie współczynnik surowy stosowane jest także w innych statystykach.