wspólna cecha pierwotna

« Powrót do Słownika

wspólna cecha pierwotna – prymitywna cecha, wspólna dla co najmniej dwóch taksonów, która powstała u ich przodka  starszego niż ostatni wspólny przodek. Przykłady: występowanie błon płodowych u ptaków i ssaków oraz łusek u krokodyli i jaszczurek. 

Uwaga: zagadnienia takie są istotne tylko dla olimpijczyków.

Synonimy:
symplezjomorfia
« Powrót do Słownika