wtórna endosymbioza

« Powrót do Słownika

wtórna endosymbioza – w ewolucji eukariontów proces, podczas którego eukariotyczna komórka heterotroficzna wchłonęła eukariotyczna komórkę fotosyntezującą, która przeżyła w związku symbiotycznym wewnątrz komórki heterotroficznej. Wtórne endosymbiozy doprowadziły do powstania chloroplastów wielu protistów roślinopodobnych, m.in. euglenin, złotowiciowców i brunatnic.

Krótko: proces, w którym organizm, który ma już endosymbionty staje się endosymbiontem innego organizmu.

Kurs: Protisty (1.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Protisty (1.3.) (4-letnie liceum)

« Powrót do Słownika