wydalanie

wydalanie – (potrójne znaczenie)

1. u zwierząt i protistów zwierzęcych usuwanie niestrawionych resztek pokarmowych.

2. usuwanie azotowych i innych zbędnych oraz szkodliwych produktów przemiany materii (także nadmiaru wody!).

3. w narządach wydalniczych usuwanie zbędnych pro­duktów z płynów ciała do filtratu.

Ogólnie: proces fizjologiczny polegający na usuwaniu zbędnych, szkodliwych lub będących w nadmiarze metabolitów oraz wody i elektrolitów (osmoregulacja). Wydalanie gazów oddechowych odbywa się w procesie respiracji.

Krótko i ogólnie w odniesieniu do zwierząt: proces fizjologiczny usuwania z organizmu zwierzęcego zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii oraz niestrawionych części pokarmów.