wymiana kationowa

« Powrót do Słownika

wymiana kationowa – proces, w którym kationy nieorganiczne zaadsorbowane na cząstkach gleby stają się dostępne dla roślin, ponieważ są zastępowane przez kationy wodorowe.

Uwaga: naszym zdaniem tylko dla olimpijczyków.

« Powrót do Słownika