wymiana przeciwprądowa

« Powrót do Słownika

wymiana przeciwprądowa – wymiana substancji lub energii cieplnej między dwoma płynami przemieszczają­cymi się w różnych kierunkach. Na przykład krew w skrzelach ryby płynie w odwrotną stronę niż woda przepływająca przez skrzela, maksy­malizując dyfuzję tlenu do krwi i dwutlenku węgla z krwi.

Wymienniki przeciwprądowe zapobiegają także wychłodzeniu (np. u ssaków morskich), działają także w nerkach. 

« Powrót do Słownika