względny beztlenowiec

« Powrót do Słownika

względny beztlenowiecorganizm, który w obecności wytwa­rza ATP w wyniku oddychania tlenowego, ale “przechodzi na oddychanie beztlenowe”, kiedy tlenu brak. Przykłady: gronkowce, paciorkowce, E. coli, salmonella, bakterie mlekowe, bakterie denitryfikacyjne, liczne gatunki drożdży.

Synonimy:
anaerob fakultatywny
« Powrót do Słownika