żądło

żądło narząd samic os i pszczół umieszczony na końcu odwłoka, połączony rynienką z gruczołem jadowym. Służy do obrony lub zdobywania pokarmu.

Żądło powstało z przekształconego pokładełka (są to więc narządy homologiczne).