zakres tolerancji organizmu

zakres tolerancji organizmu przedział wartości czynnika abiotycznego, w którym organizm jest zdolny utrzymać procesy życiowe.

Kurs: Ekologia (3L)(1.3.)