załamek

załamekw terminologii medycznej określenie fragmentu zapisu EKG odpowiadającego czynności elektrycznej (depolaryzacji lub repolaryzacji) mięśniówki przedsionków i komór serca. Wyróżnia się załamki: PQRST.

Szczegółów w szkole średniej nie trzeba znać!