zalążnia

zalążnia – dolna, zwykle rozszerzona część słupka kwiatu okrytozalążkowych, w której rozwija się zalążek zawierający woreczek zalążkowy z komórką jajową.

Kurs: Rośliny (11.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (11.3.) (4-letnie liceum)