zapylenie

« Powrót do Słownika

zapylenie – przeniesienie ziarna pyłku na część rośliny nasiennej zawierającą zalążki. U nagonasiennych pyłek przenoszony jest bezpośrednio na zalążek, u okrytonasiennych – na znamię słupka. Zapylenie jest niezbędne do zapłodnienia.

Rodzaje zapylenia: samozapylenie (autogamia) i zapylenie krzyżowe (ksenogamia).

Sposoby zapylania: wiatropylność (anemogamia), zapylenie przez wodę (hydrogamia) i zapylenie przez zwierzęta (zoogamia), w tym m.in. owadopylność (entomogamia).

Kurs: Rośliny (10.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (10.4.) (4-letnie liceum)

« Powrót do Słownika