zasada priorytetu

zasada priorytetuza poprawną i obowiązującą nazwę uważa się nazwę najstarszą (uwaga: zasada ta dotyczy rzędów, rodzin, rodzajów i gatunków).

więcej dowiesz się w kursie: Klasyfikacja organizmów 4L, 1.6.

Komentarze